Slide Bæredygtig brintproduktion H2RES

Om projektet H2RES

Formålet med H2RES-projektet er at demonstrere, hvordan storskala offshore VE-produktion kan anvendes til produktionen af grøn brint via elektrolyse. Storskala konvertering af VE til brint kan både sikre effektiv energiudnyttelse, sektorkobling og mindske omfanget af curtailment. Anvendelsen af grøn brint til brændselscellebaseret tung transport er både en måde at udnytte de danske VE-ressourcer og sikre decarbonisering i transportsektoren. H2RES er ligeledes et udstillingsvindue for dansk innovation og grønne teknologier til inspiration og applikation for resten af verden. Flere af projektets ’state-of-the-art’ elementer er aldrig set før i denne sammenhæng, og vil vise banebrydende, skalerbare grønne løsninger udviklet og leveret af stærke, danske virksomheder. I H2RES-projektet, vil et 2 MW elektrolyseanlæg, placeret ved Ørsteds kraftværk i Avedøre, producere op mod 1000 kg. grøn brint om dagen til brug i transportsektoren i Storkøbenhavn og på Sjælland.

Nyheder

Den 17. maj 2021 startede byggeriet af det 2 MW H2RES brintanlæg i Avedøre. Klima-, Energi,- og Forsyningsminister Dan Jørgensen gav signalet til, at gravearbejdet kunne begynde. 

Den 18. juni 2021 besøgte EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, Avedøreværket og H2RES-projektet, hvor hun udtrykte sin begejstring for dansk power-to-X-teknologi.

H2RES Partnere

Ørsted

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro).
Besøg hjemmeside

Everfuel

Everfuel gør grøn brint til nulemissionsmobilitet kommercielt tilgængeligt i Europa, og tilbyder konkurrencedygtige all-inclusive løsninger for både levering og tankning af brint. Everfuel ejer og driver grøn brintinfrastruktur og samarbejder med OEMs for at samle hele brintværdikæden, og leverer brint til virksomhedskunder under langvarige kontrakter. Grøn brint er et 100% rent brændstof produceret fra vedvarende energi, og er en nøgle til elektrificering af transportsektoren i Europa og en bæredygtig fremtid. Everfuel er en ung og ambitiøs virksomhed med hovedkvarter i Herning, og er involveret i aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Nederlandene, Tyskland og Belgien.
Besøg hjemmeside

Nel

Nel er en global, dedikeret brintvirksomhed, der leverer optimale løsninger til produktion, lagring og distribution af brint fra vedvarende energi. Nel arbejder med industrier, energi- og gasvirksomheder med banebrydende brintteknologi. Nels rødder strækker sig tilbage til 1927 og siden da, har virksomheden haft en lang historie af udvikling og kontinuerlig forbedring af brintteknologier. I dag dækker Nels brintløsninger hele værdikæden fra brintproduktionsteknologier til brinttankstationer, og muliggør derved industriers omstilling to grøn brint, og sikrer, at alle brintkøretæjer den samme hurtige tankning og lange rækkevidde som fossile køretøjer – men uden emissioner.
Besøg hjemmeside

Green Hydrogen Systems

Green Hydrogen Systems er grundlagt i 2007 og levere effektive, standardiserede modulopbyggede elektrolyseanlæg, som producerer grøn brint med vedvarende energi. Green Hydrogen Systems teknologi anvendes alle i Europa med særligt fokus på det hastigt voksende OEM-segment som fremtidigt vækstområde. Med en voksende omsætning og investeringer fra bl.a. A.P. Møller Holding og Norlys opskalerer Green Hydrogen Systems aggressivt sin forretning. 
Besøg hjemmeside

DSV

DSV Panalpina leverer transport- og logistikløsninger til tusinder af virksomheder af alle størrelser hver eneste dag. På verdensplan tæller DSV Panalpina over 56.000 medarbejdere i mere end 80 lande fordelt på Europa, Nord- og Sydamerika, Asien, Mellemøsten, Afrika og Australien. I kraft af et stærkt internationalt netværk er DSV Panalpina i stand til at servicere virksomheder på tværs af industrier med skræddersyede transport- og logistikløsninger både lokalt, regionalt og globalt. DSV Panalpina tilbyder sø- og luftfragt, vejtransport, banetransport, projekttransport, kurerløsninger og lagerlogistik.
Besøg hjemmeside

Brintbranchen

Brintbranchen er hovedorganisationen for brint og Power-to-X i Danmark, og forener alle, som arbejder med brint, Power-to-X, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger. Brintbranchens medlemmer er primært virksomheder, men omfatter også forskningsinstitutioner og netværksorganisationer. Brint er nøglen til at gøre Danmark og verden uafhængig af fossilt brændstof, og Brintbranchen er aktive i alle led af værdikæden – fra forskning og udvikling til industriprojekter i storskala.
Besøg hjemmeside

Energinet

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene. Energinet arbejder for en grøn omstilling af energisystemerne, så borgere og virksomheder kan bruge vedvarende energi til alt, med en høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales. 
Besøg hjemmeside

EUDP

H2RES er støttet af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP
Besøg hjemmeside

Projektets formål

Projektets formål er at demonstrere hvordan energiproduktion fra havvindmøller kan anvendes til at producere bæredygtig brint ved brug af elektrolyse i et direkte sammenkoblet system, hvor brinten efterfølgende anvendes som brændstof i nul-emission brændselscellebaseret transport.

Vores vision

Kontakt os

H2RES kommunikationspartner, Brintbranchen

Lokation

Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg

Telefon

+45 3920 2003

Telefontider

Man – Fre …… 10 – 16
Lør, Søn …… Lukket